Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

1. A magyar állampolgárság kérelmezése:

 • 2011. február 16. Komárom

2. Az állampolgári eskü letétele: 2011. augusztus 25. Komárom

3. A magyar állampolgárság felvételéről szóló írásos bejelentés a Nyitrai Körzeti Hivatalnak

 • 2011. szeptember 13.
 • 2011. szeptember 13-án tettem bejelentést a Nyitrai Körzeti Hivatalnak a magyar állampolgárság megszerzéséről. Kihangsúlyoztam, hogy a szlovák állampolgárságomhoz ragaszkodom, arról nem kívánok lemondani.

4. A Nyitrai Körzeti Hivatal válasza

 • 2011. szeptember 21-én keltezett levelében a nyitrai hivatal kérte tőlem a személyi okmányom másolatát, valamint a magyar állampolgárságot igazoló okirat másolatát és egy nyomtatvány kitöltését, amely a szlovák állampolgárság elvesztését ismeri el.

5. Válasz a Nyitrai Körzeti Hivatalnak:

 • 2011. szeptember 29-én küldött válaszomban megerősítettem korábbi nyilatkozatomat, hogy nem kívánok lemondani a szlovák állampolgárságról és a nyomtatványt üresen, kitöltetlenül visszaküldtem a Nyitrai Körzeti Hivatalnak.  Az okirataim másolatát sem küldtem el.
 • Több levél a körzeti hivataltól nem érkezett.

6. Az első rendőrségi beidézés

 • 2011. december 1-jén keltezett levelében a lévai rendőrség beidézett, hogy adjam le személyi okmányaimat. A levél december 6-án érkezett meg.

7. Válasz az első rendőrségi beidézésre

 • 2011. december 12-i írásos válaszomban megerősítettem szándékomat, hogy a szlovák állampolgárságról nem kívánok lemondani, kihangsúlyoztam, eddig semmilyen hivatalos végzést, határozatot nem kaptam állampolgárságom elvesztéséről, és magamat szlovák állampolgárnak tekintem.

A beidézésnek nem tettem eleget, nem jelentem meg a rendőrségen.

8. A második rendőrségi beidézés

 • Az újabb 2011. december 21-i rendőrségi beidézés az általuk érvénytelennek ítélt személyi igazolványom leadására szólít fel. A levélben 2012. január 4-e szerepel, mint a leadási kötelezettség napja. Ekkor kellett megjelennem a rendőrségen. Ennek sem tettem eleget.

8. Írásos válasz a második rendőrségi beidézésre

 • 2012. január 4-én adtam írásos választ a rendőrségnek. Mindaddig nincs okom leadni személyi igazolványomat, ameddig nincs a kezemben határozat a szlovák állampolgárság megvonásáról, elvesztéséről, amelyről én önként nem mondtam le, és nem fogok lemondani.

9. Kérelem a Nyitrai Körzeti Hivatalnak

 • 2012. január 4-én egyúttal a Nyitrai Körzeti Hivatalnak is küldtem egy kérvényt. A kérelem arra irányult, igazolják a szlovák állampolgárságom elvesztését. A rendőrségnek is elküldtem a levél másolatát.

Léva, 2012. január 5.

Kassai Gyula református lelkész