Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A konferencián szólunk a felvidéki magyar közösség helyzetéről, jogainak a védelméről. Legfőbb célunk, hogy egyesítsük a legkülönbözőbb polgári és civil szerveződések kezdeményezéseit. Az állampolgárságért, a kétnyelvűségért és az önrendelkezésért vívott küzdelmek összefonódnak és összetartoznak. Beszámolunk a brüsszeli tapasztalatainkról. A Nemzeti Összetartozás Napja lévai rendezvényét a lévai kettős állampolgárok szervezik. Közösen a Nemzet-Ért!


Konferencia a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmával a felvidéki magyarok állampolgársági és anyanyelv-használati jogi küzdelmeiről

Nemzetért

A konferencia célja az egyes intézmények, szervezetek, civil mozgalmak és magánszemélyek küzdelmeinek kölcsönös megismerése, a közös platform kialakítása, a lehetséges jövőkép megfogalmazása.

Beszámokunk az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 2013. május 27-i brüsszeli üléséről, annak eredményeiről.

Szervezők a lévai kettős állampolgárok: Dolník Erzsébet, Kassai Gyula, Gubík László

 

Védnökök: Dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke

 

2013. június 2., Léva, Czeglédi Péter Református Gimnázium díszterme

 

Program:

13.00 - Vendégek érkezése
13.30 - Üdvözlés, köszöntés- Kassai Gyula
13.35 - Felvezető előadások
- Dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese
- Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke
- Dr.Mészáros Alajos, EU képviselő
- Dr. Erdélyi Géza, nyugalmazott püspök
- Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke
- ifj. Dr. Lomnici Zoltán, a kettős állampolgárok ügyvédje
- Dr. Nagy Tibor, a lévai kettős állampolgárok ügyvédje
- Őry Péter, az MKP alelnöke, a Pro Civitas Polgári Társulás elnöke
- Boldoghy Olivér, a Fontos Vagy! Mozgalom vezetője
15.00 - Vita, hozzászólások
16.00 - Pódiumbeszélgetés a nyilvánosságot vállaló kettős állampolgárok részvételével:
Tamás Aladárné Szűcs Ilona, Dolník Erzsébet, Boldoghy Olivér, Fehér István, Gubík László, Kassai Gyula
16.30 - Zárónyilatkozat elfogadása
Zárszó