Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A Czeglédi Péter Református Gimnázium végzős növendékei búcsúztak, ballagtak el iskolájuktól és adtak hálát a templomban a Gondviselő Isten szeretetéért és megtartó erejéért.

 

Az istentiszteleten Ft. Galgóczi Rudolf zselízi esperes és Nt. Kassai Gyula iskolalelkész hirdette Isten igéjét. Isten áldását és sok sikert kívánunk a negyedikeseknek az érettségihez, a tanulmányaik további sikeres folytatásához, a küzdelmes és hitvalló élethez.
A lévai gyülekezet

Képek: (hamarosan)