Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

Reformátusok élő szóval és zenével

Barsi Egyházmegyei Majális, Hontfüzesgyarmat, 2013. Május 1.

„Erő és öröm van lakóhelyén”, ez a bibliai idézet volt a III. Czeglédi Péter Napok nyitó rendezvényének a „Reformátusok élő szóval és zenével”című Barsi Egyházmegyei Majálisnak a központi gondolata.

A Hontfüzesgyarmaton, 2013. május 1-én megtartott rendezvényen több mint 500–an vettek részt. A barsi reformátusok legrangosabb eseménye az egyházmegye gyülekezeteit fogta össze, de érkeztek vendégek Magyarországról is. Az alkalmon részt vett a Pócsmegyer-Leányfalui Társegyház népes csoportja, valamint jelen voltak a Pestszentlőrinc-Kossuth-téri és szóládi reformátusok is. A résztvevők száma jelezte, hogy az itt élő nép hitében és nemzettudatában meg akar maradni és meg kíván erősödni. A felemelő együttlét a délelőtt folyamán ifjúsági találkozóval (Erdélyi Pál vágfarkasdi lelkész igeszolgálat, Kassai Tímea lévai lelkész az ifjúsági találkozó vezetője, Tóth Árpád oroszkai lelkész csoportvezetés, Ficzere Tamás nyitrai lelkész gitárkíséret) és gyermek istentisztelettel (Révészné Bellai Csilla sárói lelkész szolgálatával) kezdődött, majd a zsúfolásig megtelt templomban folytatódott, ahol Pásztori Attila nagyodi lelkipásztor hirdetett igét. A lelkipásztor a találkozót egy vegyeskarhoz hasonlította, amelyben a jelenlévők mindnyájan egy akarattal Isten dicsőségére szolgálnak. A régi és az új rend képviselői számára a közös szolgálat harmóniát és örömet jelent. Az igehirdetést a helyi lelkésznő Csernyik Magdolna és Kiss Pál barsi esperes köszöntője követte. Egyházmegyénk első őrállója köszönetet mondott az ötletadó és főszervező lévai gyülekezetnek és lelkészházaspárnak az alkalom megszervezéséért, kiemelten köszönetet mondott az otthont adó helyi gyülekezetnek és önkormányzatnak, valamint az alkalom szervezésében aktívan részvevőknek a fáradhatatlan és közösséget formáló szolgálatért. Az istentiszteleten először tapasztalhatták meg az egyházmegye kórusai és lelkészei a közös éneklésben rejlő felemelő szolgálat erejét. Ficzere Tamás nyitrai lelkész vezetésével két dicséret hangzott el, majd Meister Éva szolnoki művésznő Árva Bethlen Kata életét mutatta be egyszemélyes színjátékával. Az istentisztelet a himnusz éneklésével ért véget. A majális a helyi kultúrház épületében folytatódott, melynek háziasszonya Ambrus Erika ipolypásztói lelkész volt. A Lévai Őrállóban megjelent részletes program hirdette, hogy három helyszínen folytatódik tovább a reformátusok találkozója. A gyönyörűen felújított kultúrházban először a község polgármestere Pilinský Károly köszöntötte a nagyszámú jelenlévőket. akinek ezúton is hálás köszönetet mondunk a nagylelkű támogatásért. A nagyteremben a budapesti Balogh, Borzsák, Radványi Trió, az apácaszakállasi Cédrus együttes és a Nagy Csomor család tagjai adtak élő koncertet. Rövid kulturális műsorral a Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai kedveskedtek. Az előtérben a budapesti Periferic Records zeneműkiadó kiadványai és könyvárusítás várta a közösséget. Ugyanitt az egyházmegye asszonyai által szeretettel elkészített süteményeket és a frissítőket szolgálták fel. Köszönet a fáradságos munkájukért. Ez idő alatt az érdeklődők a barsi gyülekezetek életét bemutató képösszeállítást nézhették meg (Izsmán Jónás ipolysági és Révészné Bellai Csilla sárói lelkészek állították össze, az alkalom logóját is a lelkésznő készítette). A nagyteremben gazdag egyházművészeti és népművészeti kiállítást tekinthettek meg a résztvevők. A barsi asszonyok hímzett terítői és abroszai, a gyülekezetek értékes úrasztali terítői és kézműves alkotásai nemcsak a rendezvényt díszítették, hanem a hagyományokat és értékeket szerető barsi reformátusok ősi hitét, egyházszeretetét is gazdagon közvetítették a jelenkornak. Köszönet a hontfüzesgyarmati Duba Ágnes hozzáértő segítségének. Az alkalom további különlegessége a zselízi és lévai régió magyar iskoláinak bemutatója volt. A farnadi, nagysallai, zselízi, lévai, érsekkétyi általános iskola, a lévai óvoda és gimnázium gazdag életébe tekinthettek bele. A szervezők több pályázatot is meghirdettek erre a napra. A rajz- és esszépályázat alkotóinak munkáit is megcsodálhatták a helyszínen. Kiállításra kerültek Révészné Bellai Csilla fotói „Isten közelében” címmel, valamint Sándor Veronika újlóti lelkipásztor édesapja által készített nádképek. Amíg a nagyteremben pezsgett az élet a kisteremben két színvonalas előadás kötötte le a népes hallgatóságot. Dr. Sándor Balázs Budapestről a 450 éves Heidelbergi Kátéról, Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkész a szórványgondozásról tartott építő előadást. Helyet kapott a diakóniai szolgálat is, Rácz Jolán diakóniai lelkész vetítéssel mutatta be egyházunk szeretetszolgálatát.

 

A sátor mellett közben finom gulyás készült. Köszönet Szép Lászlónak és kedves feleségének az ízletes falatokért. A szervezésben nyújtott segítségért Tóth Zoltán garamlöki és Kuczy Lajos garammikolai lelkipásztoroknak is kijár az elismerés. Révész László és felesége bárányhúst ajánlott fel, amit a szervezők örömmel fogadtak. Az udvaron az íjászat (Bohák József Érsekkéty), a kézműves foglalkozás (Göbő Judit Léva) kötötte le e legifjabbak figyelmét, a gyerekekkel mindvégig a fáradhatatlan zselízi lelkészházaspár Révész Tibor és felesége, a garamszentgyörgyi Molnár Ildikó pedagógus és az ésekkétyi Bohák Ildikó diakónus foglalkozott.

Az alkalom végén a több kategóriában meghirdetett pályázatok kiértékelésére került sor. Több mint 50 rajz- és esszépályázat érkezett be, a legügyesebbek értékes könyvjutalomban és oklevélben részesültek. A „méteres rétesre” több mint húsz finom barsi rétes érkezett. Kiss Ilona farnadi lelkész által összegyűjtött és előkészített minták alapján az öttagú bíráló bizottság kiértékelte a réteseket. A legmagasabb pontszámot a felsőpéli Mikes Jolán kapta. Gratulálunk nemcsak a győztesnek, hanem a többi asszonytestvérnek is, akik nemcsak a versenyre, hanem az egyházmegyei napra is sok-sok finomságot készítettek. A gazdag program moderált beszélgetéssel ért véget. A kerekasztal résztvevői: Böszörményi Gergely Budapestről, aki a több éves hagyománnyal rendelkező Református Zenei Fesztivál és a Református Énekek nevű kórustalálkozó lelkes szervezője, Dr. Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor és György András somorjai lelkész voltak. A moderált beszélgetést Kassai Gyula lévai lelkész vezette. A diskurzus a reformátusság küldetéséről, az élő szolgálatról és a társadalomban betöltött egyéni felelősségről szólt. Somogyi tiszteletest idézve, aki a központi ige fogalmait megfordítva kijelentette, „ha az Úr lakóhelyén erő és öröm lakozik, akkor nekünk ott a helyünk mindenkor, ahol ez az erő és öröm kiárad.” Mi is elmondhatjuk, május 1-én Hontfüzesgyarmaton megtapasztalhattuk, hogy milyen csodálatos volt együtt lenni, együtt szolgálni az alkalmon. Az összetartozásról tettek tanúbizonyságot a résztvevők, a szervező egyházmegye lelkészei, a helyi gyülekezet tagjai, a helyi önkormányzat dolgozói és mindazok, akiket most nem nevezhetünk néven, de az ő odaadó szolgálatuk is Istent dicsőítette. Biztosak lehetünk afelől, hogy a kellő időben mindennek meglesz a gyümölcse.

Köszönet a gyülekezetek, a vállalkozók és magánszemélyek anyagi támogatásáért, a részvételért, mindezekért Istenek legyen hála és dicsőség!


 

A pályázatok kiértékelése:

Rajzpályázat:

Különdíj:
Icso Boglárka óvodás, Vámosladány.

Alsó tagozatosok:
1. Gyurgyonovics Kinga, Vámosladány és Andruska Emese, Léva
2. az újlóti csoport (Tóth Zsófia, Sallai Edina, Korpás Tamás)
3. Lakatos Erika, Barsvárad

Felső tagozatosok:
1. Kiss Éva, Pozba és Oszlík Kinga, Érsekkéty
2. Bohák József, Érsekkéty
3. Pásztor Regina, Pozba

Középiskolások:
1. Halászik Emese, Komárom
2. Kakas Tünde, Nagysalló

Különdíj:
Nagy László Nagyod, fából készült templom, makett

 

Esszépályázat:

Általános iskola:

Különdíj:
Kiss Orsolya, Nyírágó

Középiskolások:
1.Kalamár Cyntia, Ipolyszakállos
2. Antal Anikó, Kálna
3. Ludvig Dóra, Léva

Felnőtt kategória

Különdíj:
Bokros Rózsa, Léva
Kiss Beáta, Nyírágó
Valkó Ildikó, Léva

Méteres rétes:
1. Mikes Jolán, Felsőpél
2. Csonthó Zoltánné, Zselíz
3. Oszlík Hedvig, Érsekkéty

Gratulálunk a győzteseknek!