Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A Pozsony Főrév-i (Ružinov) temetőben nyugszik gyülekezetünk lelkipásztora Szabó Antal és felesége Zilay Lenke. Az ő sírjánál leányával Dr. Durayné Dr. Szabó Zsuzsannával együtt mondtunk fohászt és nemzeti szalaggal díszített koszorút helyeztünk el. Lelkipásztorunk 1961-1971 között szolgált a gyülekezetben. Áldott emléke szívünkben él. [Képgaléria]

Hagyományosan október 31-én, a reformáció emléknapján megkoszorúztuk a lévai millecentenáriumi emlékművet és a lévai, barsi református lelkészek, tanítók, gondnokok sírjain egy-egy szál virágot helyeztünk el. A templomban a kitelepítettek és a 20. század pusztító háborúiban elesettek emléktábláinál helyeztük el a megemlékezés koszorúit. [Képgaléria]

Október 20-án köszöntöttük templomunkban 60. születésnapja alkalmából családja, barátai és ismerősei körében Dr. Szecső László-t, aki Léváról származik, de az egyetem elvégzése óta családjával Budapesten él és dolgozik. A rendhagyó istentiszteleten Dr. Takaró Károly nyugalmazott református tábori püspök is köszöntötte az ünnepeltet.

Szeptember 15-én volt a gyülekezeti szüret. Kellemes napot töltöttünk szőlőnkben. Az időjárás még a nyarat idézte, a finom szőlő és must az Isten gazdag áldását és gyümölcseit hirdette.

Ezúton szeretnénk a Lévai Református Egyházközség és a Czeglédi Péter Református Gimnázium nevében kifejezni mindnyájuknak Isten iránti hálánkat és köszönetünket a Kárpát-medencei Református Középiskolák XVII. Találkozóján való részvételért és minden egyes támogatásért.

Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozója
Léva, 2012.július 8-11.
 [Képgaléria]

A találkozó nyitóistentiszteletén Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok és a miskolci Lévay József Gimnázium igazgatója találó szójátékkal köszöntötte az egybegyűlteket - „Szívvel és lélekkel” /„ívvel és élekkel” - ez által kiemelte, hogy a református közösségek szolgálatában az ívek a tartósságot, az állandóságot, a korszakokat átívelő szilárd küldetéstudatot, az élek pedig a határozott és céltudatos vállalást és példaadást fejezik ki. Ezen ívek és élek mentén kell haladniuk a református iskoláknak is, ha értékeket akarnak közvetíteni a mai világban.

2012. június 10.-én ünnepeltünk gyülekezetünkben. Az konfirmáció alkalmára gyűltünk össze a templomban. [Képgaléria]

[Művészetek Palotája (MÜPA), Budapest, 2012. június 30.]

Szombaton délután 14.00 órától zajlottak a próbák, majd 19.30-tól az egész estét betöltő fellépés.

2012. június 17-én Nagykálna adott otthont a Barsi Református Egyházmegye kórusai találkozójának. Itt készült egy közös felvétel, amelyen a kórus tagjai találhatóak.