Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A II. Czeglédi Péter Napok a Barsi Református Egyházmegye, a Lévai Református Egyházközség és a Czeglédi Péter Református Gimnázium közös rendezvénye - áll a programfüzet elején, melyet a szervezők állítottak össze. A nyitóalkalom Felsőpélen volt, egybekötve egyházmegyei presbiteri konferenciával, kezdő istentisztelet Léván, egyházmegyei lelkészértekezlet Nagysallóban, ballagás a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumban, a keresztyén jövőképről és reménységről szóló előadás Nagykálnán, ünnepi istentisztelet Léván és az ünnepségsorozat befejező istentisztelete Garamsallón.

A II. Czeglédy Péter Napok keretén belül került sor Felsőpélen május 5-én harmadik alkalommal a barsi egyházmegye presbiteri konferenciára, melynek témája a Szentlélek volt. A bevezető köszöntések Tóth Zoltán lelkipásztor és Dálnoky Ernő gondnok szavai, az énektanulás, valamint az előadás is erre a témára épült. Az előadást Kicsoda a Szentlélek? címmel Pólya Katalin, a komáromi SJE Református Teológiai Kara Rendszeres Teológiai Tanszékének adjunktusa tartotta.

Budapest, 2012. május 19.

osszhangban 01 tnÉnekkarunk számára sokáig emlékezetes marad a 2012-es esztendő. Felléptünk a Református Zenei Fesztiválon. A Nemzeti Színház lépcsőin több mint 500 tagú Kárpát-medencei Református Kórus szólalt meg ünnepi műsorral a fesztivál főprogramjaként. Szombaton este a Ráday Kollégium dísztermében Böszörményi Gergely a fesztivál főszervezője, Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárral (KIM) és gyülekezetünk lelkészével beszélgetett a magyar identitás vállalásáról és az állampolgárság kérdéséről. [Képgaléria]

A II. Czeglédi Péter Napok programja

2012. március 25-én, vasárnap, húsvétváró alkalmat tartottunk gyülekezetünkben. Az istentiszteleten gyermekeink kis műsort (vers, ének) adtak elő, majd átvonultak a lelkészi hivatalba, ahol kézműves foglalkozáson vettek részt.

A Lévai Református Egyházközség felhívása a református hívek és gyülekezetek felé!
Segítsünk az ipolyságiaknak, fogjunk össze!
Gyűjtés az ipolysági lelkészlakás felépítéséért!

GYŰJTÉS AZ IPOLYSÁGIAKNAK!

„Egymás terhét hordozzátok:
és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” Gal 6,2