Novemberben került sor a gimnázium IV. évfolyamos diákjainak szalagavatójára. A szalagavató ünnepség a templomban kezdődött. Igét hirdetett Kassai Gyula iskolalelkész, gyülekezetünk lelkésze és Pintér Miroszlav lévai római katolikus káplán. Vendégként az istentiszteleten jelen volt Kiss Pál nagysallói lelkész, egyházmegyénk esperese. Isten áldását kérjük a IV. évfolyam minden diákjára, legyen erőforrásuk a Mindenható az érettségire való felkészülésben és támaszuk a mindennapi életben. [Képgaléria]