Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

"Jézus a jó pásztor..."

2010. június 27-én, vasárnap, gyermeknapot tartottunk a Református Egyházközség szőlőskertjében. Amíg a felnőttek a templomban gyülekeztek, a gyerekek a kertben.

(beszámoló a Barsi Református Egyházmegye első kisköri presbiteri találkozójáról, melyre Léván, 2010. június 6.-án került sor)

     Egy évvel ezelőtt 2009. május 22-én Debrecenben ült össze a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinata, amely a Nagytemplomban elfogadta az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányát és az alkotó egyházkerületek vezetői, püspökei és főgondnokai kézjegyükkel hitelesítették, majd 13.00 órakor a templom előtti téren, a város főterén kihirdették az ott várakozó Kárpát-medencéből ékezett mintegy 20 ezer reformátusnak és az egész világnak, hogy amit 1920-ban a politika szétválasztott, azt az Isteni gondviselés által ez a nemzedék újra összekötött, s immáron határokon átívelő egyesített Magyar Református Egyházat építhetünk.

     A Lévai Egyházi Gimnázium diákjai is bekapcsolódtak a Magyar Református Egyház Diakóniai Központjának Szeretethíd nevű, 2010. május 21-22-én meghirdetett programjába.

trianon20102010. június 4. Léva
A Nemzeti Összetartozás Napja
Megemlékeztünk a Trianoni békediktátum 90. évfordulójáról

„Ma fogjatok kezet és esküdjetek!“

     Birtha József 1903-1919 között volt gyülekezetünk lelkésze. Egyházközségünk életének a megerősödése az ő nevéhez és szolgálatához fűződik. A lelkésznek három gyermeke született, mindnyájan Léván. Hálát kell adnunk Istennek, hogy sikerült megtalálni és felkeresni két unokáját, ebben az apagyi (itt szolgált Birtha J. 1927-1942 között) lelkész Kozma Mihály nyújtott segítséget.

     Hagyományosan a májusi első vasárnapi istentiszteleten köszöntötték a gyülekezet gyermekei az édesanyákat.

     Május elsején, szombaton délután került sor gyülekezetünk napjára, "Gyülekezeti nappal" címmel. Az alkalom elnevezését a Szentírás igéje ihlette.

„Hogy Krisztust megnyerjem”  Fil. 3,8

II. Bars Kupa-Léva /focitorna alapiskolásoknak