Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

     II.Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem mellszobrának az ünnepélyes felavatására került sor a lévai egyházi gimnázium dísztermében 2010. április 14-én.

     A 2000-ben alapított és 2001-ben 21 diákkal osztálytnyitó Lévai Egyházi Gimnázium jövőre szeretné ünnepelni fennállásának 10. évfordulóját.

     Örömmel tudatjuk kedves testvéreinkkel, hogy az intézményünk konferenciáján előadó Ft. Fazekas László felvidéki református püspök és kedves hitvestársa már a délelőtti istentiszteleten (10.00 órakor) megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. A gyülekezet tagjai mindig hálás és jó szívvel gondolnak vissza az 1989-91 között Léván eltöltött szolgálataikra.

     A barsi egyházmegye vezetősége Dálnoky Ernő hontvarsányi presbitert bízta meg, hogy egyházmegyénkben kordinálja a magyarországi presbiteri szövetséggel kapcsolatos együttműködést. Magyarországon több megyében nagyon intenzív és komoly egyházépítő munkát folytatnak a presbiteri szövetség tagjai az egyházmegyék gyülekezetei és lelkészei segítségével.

Március 22-én volt a templomi imaközösség legújabb alkalma. A keresztyén családokért, az ifjúságért és a gyermekekért imádkozott közösségünk.

„MERT MI ISTEN MUNKATÁRSAI VAGYUNK,
ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok”  I.Kor.3,9

Gyülekezetünk tagjai 2010. február 14-én a vasárnapi istentiszteleten döntöttek, hogy ebben az évben (az egyházközségünk állandó mottója mellett „Töviseken át a rózsákhoz”), melyik lesz a közösségünk vezérigéje és mottója.

2010. január 27-én hivatalosan bejegyezték szervezetünket!

Neves személyiségek sírhelyei és emlékművek a lévai temetőkben