Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

     A barsi egyházmegye vezetősége Dálnoky Ernő hontvarsányi presbitert bízta meg, hogy egyházmegyénkben kordinálja a magyarországi presbiteri szövetséggel kapcsolatos együttműködést. Magyarországon több megyében nagyon intenzív és komoly egyházépítő munkát folytatnak a presbiteri szövetség tagjai az egyházmegyék gyülekezetei és lelkészei segítségével.

     Ezt a munkát és együttműködést szeretnénk mi is a barsi egyházmegye területén meghonosítani. Nagy segítségünkre vannak ebben az Északpesti Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének tagjai, Bihary György fóti presbiter és dr. Judák Endre gödöllői presbiter (a Gödöllő-i Egyetem docense), akik 2010. március 25-én a lévai gyülekezet tanácstermében felvázolták a presbiteri kiskörök működésének gyakorlati és szervezési alapelveit. A megbeszélésen részt vett Kiss Pál az egyházmegye esperese és Tóth András egyházmegyei gondnok mellett néhány lelkész és presbiter. A megbeszélésen döntés született arról, hogy 2010-ben három találkozót szervez egyházmegyénk a presbiterek részére, mégpedig azzal a céllal, hogy a területünkön is létrejöjjenek a presbiteri képzést és szolgálatot erősítő és támogató kis csoportok, körök. Az első alkalomra Léván kerül sor június 6-án.

     A "Kérdőív" menüpontban 3 új kérdést fogalmaztunk meg olvasóink felé, amelyben érintjük a presbiterképzést is (3. kérdés).