„MERT MI ISTEN MUNKATÁRSAI VAGYUNK,
ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok”  I.Kor.3,9

Egyházközségünk presbitériuma 3 napos összpontosításon vett részt Tatán. Az első ilyen alkalom volt a közösség életében. A 15 presbiterből a lelkészházaspár vezetésével 10-en tudtak résztvenni a hétvégi összejövetelen. Velünk tartott még a hontvarsányi gyülekezet gondnoka is (2009. október 11-én mindkét gyülekezet a társegyházi kapcsolat kialakítása mellett döntött), és egy gyülekezeti tagunk, aki rokoni látogatásra érkezett Tatára.

Egy rövid kivonatot készítettünk a legfontosabb programpontokról:

TATA /Presbiteri hétvége - 2010. február 12-14./

Péntek 19.30 – Áhitat „NÖVELD A HITÜNKET” Lk. 17.5-6
  20.00 – Foglalkozás I: „Én az ember”
Szombat 8.30 – Reggeli áhitat „ÖVEZD FEL MAGADAT” Lk.17,7-10
  9.00 – Beszélgetés Dr. Kálmán Attila gimnáziumi igazgatóval a helyi református gimnázium küldetéséről és életéről - és az iskola megtekintése
  10.00 – Foglalkozás II: „Az én egyházam”
  11.00 – Beszélgetés Dr. Márkus Mihály református püspökkel a tatai gyülekezet lelkipásztorával az egyházról és a presbiterek szolgálatáról.
  14.00 – Szabadidő, kirándulás
  19.30 – Áhitat  „Tégy vallást!” Lk 12,1-12
  20.00 – Foglalkozás III: „Én a presbiter”
    „Visszatekintés” - pillanatképek a Lévai Református Egyház közelmúltjáról, életéről és küldetéséről / film
Vasárnap 10.00 – Istentisztelet a tatai templomban: Igét hirdet Dr. Márkus Mihály

     Az egész hétvége csodálatos volt. Évente legalább egyszer szeretnénk megismételni. Szükség van a gyülekezeti életben a presbiterek közösséggé formálására. Azon szeretnénk munkálkodni, hogy minden presbiter küldetésként végezze szolgálatát, Krisztusát hűen kövesse, egyházát odaadóan szolgálja. Köszönettel tartozunk a tatai református gyülekezetnek és a gimnáziumnak, hogy az alkalmunknak helyet biztosítottak és mindenben segítettek.

A résztvevők: Andruska Csilla, Cziria Géza, Csontó Gyula. Dálnoky Ernő, Gál Gyula, Gunits Éva, Jančok Lívia, Kovács Viola, Lészkó Gizella, Rási Szabolcs, Lányi Jolán, Mokos Lajos, és a lelkészházaspár

Képek tata10 10