Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

2010. január 27-én hivatalosan bejegyezték szervezetünket!

     Egyházközségünk 2009. október 11-én megtartott közgyűlésén megalakította a Nemzedékről nemzedékre, n.o. szervezetet, jóváhagyta annak alapszabályzatát és megválasztotta a vezető és ellenőrző testület tagjait, valamint a szervezet igazgatóját.
     Köszönettel tartozunk Dr. Kovács Ferenc ügyvédnek, gyülekezetünk tagjának, aki jogi útmutatásokkal és tanácsokkal segítette a szervezet létrejöttét.
     A társadalmi szervezet igazgatója Gunits Éva presbiter lett, aki tevékeny tagja közösségünknek, kitűnő szervező és meg tudja szólítani a környezetében élő embereket.
     Ezúton is Isten áldását, sok erőt és egészséget kívánunk a számára és reméljük, hogy szolgálata és munkatársai segítsége által is erősődni és épülni fog közösségünk élete.

     A szervezetünket 2010. január 27-én jegyezte be a Szlovák Belügyminisztérium alá tartozó Nyitrai Területi Hivatal.
     A nonprofit szervezet székhelye az egyházi gimnázium épületében van, a Szent Mihály utca 38-ban.
     Fő feladatai közé tartozik a református gyülekezet és az egyházi gimnázium életének és a tevékenységének a támogatása.
     A szervezet hivatalos neve: Z generácie na generáciu – Nemzedékről nemzedékre, n.o.