Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

Lévának három református temploma volt. Az első templom, 1624-ben épült fatemplom, a jelenlegi helyén állt. 1634-ben már omladozó állapotban van.

A második templomot az országgyűlés engedélyével 1638-ban építik kőből. Az 1696-os tűzvészben szinte teljesen elpusztul, újjáépítésére 1713-1718 között kerül sor. Ám egy év múlva Esterházy József földesúr a templomot bezáratja, s miután az akkori lelkészt Gálos Mihályt 1739-ben sikerül a szomszédos hontvarsányi gyülekezetbe elüldöznie, 1740-ben egy nap leforgása alatt a templomot lerombolják. Erre a sorsra jutott az iskola és a parókia is. Léván a reformátusok kb. 40 évig nem gyakorolhatták szabadon vallásukat és a szomszédos hontvarsányi gyülekezet életébe kapcsolódtak be, amelyről az ottani anyakönyvek tanúskodnak.

A harmadik templom a Türelmi rendeletnek köszönhetően 1788-ban épül meg. Ez a templom elődjéhez hasonlóan hamar tűz martalékává válik. A következő évben sikerül a templomot ujjáépíteni. 1824-ben már toronnyal is ékeskedik. A torony sisakja 1861-ben készül el, az órája pedig 1869-ben. A templom első orgonája Sax János komáromi mester műhelyében 1839-ben készült.

Ez az orgona később az első világháború után Magyarországra került. Helyére 1930-ban a Rieger gyár készít új orgonát. Az 1998-as felújítását követően, ma is ez az orgona kíséri az istentiszteleti éneklést.

A toronyban két harang lakik, a nagyobbik Szlezák László budapesti harangöntő műhelyében készült 1922-ben. A kisebbik harang 2008-ban készült el.

Templomunk legutolsó felújítására 1996-ban került sor. Ekkor a templomhajó teljes rekonstrukciója készült el. A torony felújítása mára befejeződött.

A templom melletti épületet 1932-ben vásárolta meg az egyházközség. Ez az épület 1977-ig volt az egyházközség parókiája. Ekkor a városrendezésnek köszönhetően több más épülettel együtt szanálták.

A jelenlegi parókiát 1988-ban vásárolta a gyülekezet. Itt található a lelkészi hivatal és a gyülekezeti terem is. Az épület a piaccal szemben a Malom utca sarkán található, gyalogosan kb. 3 percre a templomtól.