Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

 • Született 1916. augusztus 6. - BAZIN
 • Pozsonyban érettségizett, a teológiát Losoncon végezte 1938-ban.
 • Mint teológust 1937-ben Ipolypásztóra exmittálták.
 • Papi vizsgát Sárospatakon tett 1940-ben.
 • 1938-ban Rozsnyóra, 1940-ben Pelsőcre, 1941-ben Putnokra kerül segédlelkésznek.
 • 1942. december 13.-tól feledi lelkész.
 • 1953. október 1-től Garamszentgyörgyön lelkész.
 • 1972. január 30.-tól Léván szolgál, egy ideig még a garamszentgyörgyi gyülekezetet is beszolgálja.
 • 1972. április 19-én iktatták be esperesi tisztébe.
 • 1989. január 31-én hunyt el Léván.
 • Hitvestársa: Kovács Márta az abaujnádasdi református lelkész lánya.
  • Gyermekei: Márta, Teodóra, Viola
konfirmacio 1973   konfirmacio 1976