Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A lévai egyházközség első lelkésze Gyöngyösi Gondán András /1592-1602/ volt.

Két gályarab lelkész nevét is meg kell említenünk a felsorolásban: Czeglédi Péterét /1671-1688/ és Rimaszombati Kiss Jánosét /1688-1701/, akik részesei voltak a szörnyű megpróbáltatásoknak.

A jelenlegi templom építésének idejében Szuhai István /1784-1788/ és Steller József /1788-1793/ álltak a gyülekezet élén.

A legfényesebb években Birtha József /1903-1919/ volt a lévaiak lelkésze. Az ő idejében emelték a város főterén álló impozáns épületet (Kálvin udvar,1908-ban épült), amely bérházként szolgál. 1911-ben került az akkori elemi iskolánk épülete is megvételre.

Antal Gyula /1925-1938/ hat éven át volt a város bírája /1932-1938/. Fiatalon, 42 évesen hunyt el.

Czeglédy Pál esperes/1938-1960/ egyházunk alkotmányának és törvényeinek a kidolgozásában vett részt Szabó Antal /1961-1971/ - egyházunk püspökhelyettese volt.

Lelkipásztoraink napjainkig:

Gyöngyösi Gondán András 1592 – 1602
Nemesnépi Dániel 1602 – 1612
Rátkai György 1612 – 1639
Perlaki Köncöl Márton 1640 – 1655
Vátzi István 1656 – 1670
Czeglédi Péter 1671 – 1688
Rimaszombati Kis János 1688 – 1701
Mocsai János 1702 – 1722
Gálos Mihály 1722 – 1739
Plébánosok gondozása alatt 1739 – 1784
Szuhai István 1784 – 1788
Steller József 1788 – 1793
Tőke Imre 1793 – 1798
Seres Ferenc 1798 – 1807
Tolvai István 1807 – 1810
Tóth István 1810 – 1815
Nagy Mihály 1815 – 1831
Czike Péter 1831 – 1836
Mészáros János 1836 – 1875
Szabó Lajos 1875 – 1885
- adminisztratura - 1885 – 1887
Tolnay Dénes 1887 – 1902
- adminisztratura - 1902 – 1903
Birtha József 1903 – 1919
- adminisztratura - 1919 – 1925
Antal Gyula 1925 – 1938
Czeglédy Pál 1938 – 1960
Szabó Antal 1961 – 1971
Tömösközy László 1972 – 1988
- adminisztratura - 1988 – 1991
Pásztori Attila 1991 – 2003
- adminisztratura - 2003 – 2005
Kassai Gyula 2005 –
Kassainé Mártha Tímea 2006 –