Czeglédi Péter Református Gimnázium

Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským

Az egyházi gimnáziumot, amely 2001-ben nyitotta meg a kapuit a lévai egyházközség hozta létre és tartja fenn. Jelenleg az intézményben 4 évfolyamban folyik az oktatás 11 pedagógus és 55 diák részvételével.  Léván három magyar oktatási intézmény működik: Az óvoda, az alapiskola és az egyházi gimnázium. Több magyar nyelvű oktatási intézményt nem találunk a városban és vonzáskörzetében.

Az iskolában tanuló diákok felkészültsége és tudásszintje nem tér el a nagy múltú iskolák diákjainak a felkészültségétől. A végzett diákok 90%-a felsőfokú intézményekbe nyert felvételt. Országos és nemzetközi versenyeken, vetélkedőkön mindig előkelő helyen végeznek csoportjaink. Nagy figyelmet fordítunk a más felekezetűek hitéletének ápolására. A hittanórák és a hétkezdő istentiszteletet mellett reggeli áhítatokkal kezdjük a oktatási napokat. Nagyobb ünnepeink előtt református diákjaink számára úrvacsorai istentiszteleteket tartunk. Ősszel és tavasszal egy-egy csendesnapot szervezünk az ifjúság részére.

Iskolánk Léva legszebb és legcsendesebb, parkkal és a lévai várral körülvett részén, a város szívében található.

Szeretettel várjuk iskolánkba nemcsak a régiónkból, hanem az ország távolabbi vidékeiről jelentkezőket is. Számukra biztosított a kollégiumi elhelyezés.

Intézményünk felszereltsége is kielégítőnek mondható. Modern nyelvi laboratóriummal, számítógépparkkal és egyre bővülő könyvtárral rendelkezünk. Azok a diákok sem csalódnak, akik sportolni szeretnének. Épületünk tőszomszédságában találhatók a város sportlétesítményei, a városi uszoda, modern sportcsarnok és jégpálya. Országos viszonylatban a triatlon, a kosárlabda, a röplabda, a labdarúgás és a jégkorong a legsikeresebb sportágak Léván.

A lévai magyar kulturális élet is nagyon gazdag. A népi és modern tánccsoportok, az amatőr színjátszócsoport tevékenysége is kiemelkedő és nagy múltra tekint vissza. Diákjaink a magyar rendezvényeken rendszeresen fellépnek, valamint évente rövid műsorral ellátogatnak az egyházmegye gyülekezeteibe is.

Léván és a környékén élő az 1947-es kitelepítéssel meggyengített magyar közösségek, református egyházközségek, intézmények, társadalmi szervezetek a létükért és  megmaradásért küzdenek.

Utca: J. Jesenského 41
Helység: Levice
Irányítószám: 934 01
Telefonszám: 00421 36 6334230/31
Igazgató: PaeDr. Kiss Beáta
Web: www.gimnazium.refleva.com