Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

A 2001-es népszámlálási adatok alapján a közel 40 ezer fős városban 4500 magyar és 1600 református él. A választók névjegyzékében jelenleg 404 személy található. A vasárnapi istentiszteleteket átlagosan 100 fő látogatja. Istentiszteleteinket vasárnap 10.00 órakor és csütörtökön 18.00 órakor tarjuk. Énekkarunk 2006-ban alakult. Családi istentiszteletek, vasárnapi hitoktatás, felnőtt bibliaóra, családi délutánok, gyülekezeti-, ifjúsági napok és kirándulások, táborok tarkítják közösségünk életét. Két magyaroszági, a Miskolc-Avas-i és a Csopak-Paloznak-i gyülekezettel van testvéri kapcsolatunk.

A presbitérium 15 tagú és van két alkalmazottunk.

Az egyházközség 2001-től egyházi iskolát tart fenn. A múltban is mindig volt saját iskolája. A legrégibb alapítása 1620 körüli időkre datálódik. Ez a mai gimnázium elődjének is tekinthető. Elemi iskolája, amely a múltban 3 tanítói állást is fenntartott az iskolák államosításakor szűnt meg. Az óvodája is erre a sorsra jutott.

1995-ben kapta vissza gyülekezetünk a temetőjét, amelyben közel 2000 sír található. Célunk a régi magyar sírok megőrzése.

Kétemeletes bérházunk révén  tartjuk  fenn épületeinket és intézményünket.